Prijzen en reservatie > Reserveren > Hoe reserveren
  • Neem telefonisch contact op met de receptie (TEL: 058 23 73 43 - FAX: 058 23 35 05) of verstuur onderstaand inschrijvingsformulier.


  • Nadat wij het inschrijvingsformulier goed ontvangen hebben sturen wij u een voorlopige bevestigingsbrief per e-mail of per post toe.


  • In deze brief vragen we u om binnen de 14 dagen een voorschot te storten van € 80,00 op bankrekening nummer:
 
ING 363-0787828-34
IBAN BE68 3630 7878 2834 en BIC BBRU BE BB
  • Na ontvangst van het voorschot wordt de factuur opgestuurd en is de boeking definitief.


  • ATIENTION : en juillet et août, réservations uniquement possibles par semaine (samedi à samedi).